Etusivulle

Hämeenlinnan läntisten kaupunginosien yleiskaavaluonnos, Sammon alue keskellä

Suunnittelualueen sijoittuminen Hämeenlinnan peltovyöhykkeeseen


SAARET JA VIRTA, 2005 - 2006


PROJEKTI: Hämeenlinnan läntisten kaupunginosien (Sampo-Alajärven alueen) yleiskaava ja Sammon alueen asemakaavarunko
ASIAKAS: Hämeenlinnan kaupunki
KOKO: Yleiskaava-alue n. 1400 ha, Kaavarunkoalue n. 150 ha
PROJEKTIAVUSTAJA: Janne Saario, arkkit.yoSampo-Alajärven yleiskaava - Hämeenlinnan läntiset kaupunginosat

Sammon alueen veteen ja peltoihin liittyvää konseptia laajennetaan suunnitelmassa koskemaan koko yleiskaava-aluetta. Uudet asuinalueet muodostuvat satamiksi, rannikoiksi ja saariksi lainehtiville peltoaukioille ja niiden reunoille. Asuinalueet käsittävät noin 1000 uutta pientalotonttia. Yleiskaavasuunnitelmassa tähdätään toimivien viheryhteyksien, kaupungin hallitun kasvun sekä maisemallisen identiteetin voimistamiseen Hämeenlinnan peltovyöhykkeellä.


Peltoaukean ja järvimaiseman samankaltaisuus...

...antaa mahdollisuuden "laajentaa" Alajärveä Sammon alueelleSaaret ja virta - suunnitelma - Sammon kaavarunkoalue

Suunnitelman idea perustuu pelto- ja järvimaiseman samankaltaisuuteen. Ajatuksellisesti Alajärveä laajennetaan Sammon alueelle, mikä tapahtuu muuttamalla olemassa oleva pelto aaltoilevaksi niityksi. Asuminen sijoittuu saariin, viherherväylien, ajoneuvoliikenteen ja kevyenliikenteen sekä purojen muodostamien virtojen varteen. Koko alue muuttuu kooltaan ja luonteeltaan erilaisten saarten muodostamaksi pientaloalueeksi, jonka kokonaisidentiteetti on yhtenäinen, voimakas ja uudenlainen: saaristo.Sammon alueen pientalosaaristoa

Havainnekuva asuinsaaresta
ETUSIVULLE

LISÄÄ ALUESUUNNITTELUPROJEKTEJA