Etusivulle

Koiviston alueen asemakaava

Havainnekuva asemakaavallisista ideoista.


HUMPPILA, 2006


PROJEKTI: Humppilan koiviston alueen asemakaava
ASIAKAS: Humppilan kunta
KOKO: 12,5 ha


Kaavasuunnitelman inspiraation lähteenä on ollut sekä Humppilan nimen alkuperä (”Humparland” = Takamaat) että Koiviston alueen hieman kaltevat maanpinnat täysin tasaisen peltomaiseman ympäröimänä.

Harjanne

Suunnitelman keskeinen tekijä on alueen läpi kulkeva harjanne, joka jakaa alueen etumaihin ja takamaihin käyttötarkoituksensa mukaan. Harjanteen luonne vaihtelee istutuksista rakennettuihin elementteihin. Harjanne kulkee koko alueen läpi. Suurelta osin se käyttää hyväksi olemassa olevia maisema- ja rakennuselementtejä. Se alkaa pohjoisessa istutettavalla puurivillä, muuttuu sitten meluesteeksi valtatien reunassa, liittyy nykyiseen latorakennukseen, jatkuu olemassa olevana puuistutusrivinä, siirtyy kulkemaan kaltevan istutetun pinnan harjannetta katajien rivinä, saapuu liikerakennusten rajaamalle atriumpihalle pohjoisjulkisivun aukon kautta, josta jatkuu tien reunan nykyistä pensasaitaa pitkin Lampipuistoon asti.

Etumaat

Uusi liiketontti sijoittuu näkyvälle paikalle valtatien viereen ja saapuminen tontille on helppoa kaikista suunnista. Rakennusoikeutta myönnetään reilusti, koska mitä suurempi rakennuskokonaisuus on sitä enemmän se suojaa takanaan olevaa pientaloaluetta sekä visuaalisesti että akustisesti. Toisaalta suuremmilla rakennusmassoilla on mahdollista luoda liikerakennukselle suojainen atriumpiha. Liiketontin eteläisin osa liittyy luontevasti nykyiseen Lampipuistoon. Yksinkertaisella maisemointitoimilla Humppilan kunta voi toteuttaa valtatielle avautuvan esteettisen käyntikortin. Toteutus voi olla maatäytöllä rakennettava istutettu pinta, jonka istutuksissa voisi olla esimerkiksi Humppilan kuntaan liittyvä teema. Maanpinnan korotus saataisiin kätevästi viereisten liikerakennusten perustusten kaivamisen yhteydessä.

Takamaat

Harjanteen itäpuolelle sijoittuvat pientalotontit muodostavat rauhallisemmat Takamaat, jotka suojautuvat valtatien melulta, pölyltä, pakokaasuilta ja autovirralta sekä avautuvat etelään kohti peltomaisemaa ja jokea. Tonteilla sallitaan laajennusrakentaminen sekä uusien talousrakennusten rakentaminen. Valtatien viereisille tonteille tarjotaan mahdollisuutta maisemaan sopivan meluesteen rakentamiseen hyväksikäyttäen tienvierustan olemassa olevaa maavallia.


Havainnekuva alueen maisemoinnista valtatieltä katsottuna.


ETUSIVULLE

LISÄÄ ALUESUUNNITTELUPROJEKTEJA