Etusivulle
Näkymäkuva viheralueen suunnasta

"KUUTAMOTALOT", 2007

PROJEKTI: Hyvinkään Kuutamopuiston alueen laatutarjouskilpailu
JÄRJESTÄJÄ: Hyvinkään kaupunki
KOKO: 3400 k-m2, (28 asuntoa)
ASIAKAS: NCC Oy
SIJOITUS: Kunniamaininta

Kokonaisidea

Kuu on yhtä aikaa jokapäiväinen ja juhlallinen, säännöllinen ja vaihteleva, luonnollinen ja maaginen, yksinkertainen ja yllättävä. Juuri sellaista pyrkii olemaan myös Kuutamotien tontin uusi rakennuskokonaisuus. Kuutamoteema luo yhteisen tekijän sarjalle imagoltaan voimakkaita rakennuksia, joista jokainen on yksilö, mutta kuitenkin erottamaton osa tontin kokonaisuutta. Kokonaisidea kiinnittää tontin myös sitä ympäröivään alueeseen, sijoittuuhan se Kuutamotielle, Kuutamompolun ja Kuutamopuiston tuntumaan.

Rakennukset

Tontilla on kahdeksan paritaloa (talot A1-A8) ja kaksi rivitaloa (talot B1-B2). Asuntoja on yhteensä 28 kpl ja niiden huonealat ovat 110 h-m2 ja 104 h-m2. Rakennusten ulkoasun yksilöllisyyteen vaikuttaa kaksi pääideaa: kuun vaiheiden ilmentäminen julkisivujen pintakäsittelyssä ja harjakaton sijoittaminen diagonaalisuuntaan. Talojen puuverhoillut julkisivut on pintakäsitelty niin, että täydenkuun talon julkisivu on kokonaan vaalea, maatamon kokonaan tumma, puolikuun puoliksi vaalea, puoliksi tumma jne. Kuun vaiheet etenevät talosta taloon luonnollisessa järjestyksessään muodostaen tontin rakennuksista kuun vaiheiden mukaisen sarjan. Julkisivuissa on lisäksi käytetty asuntokohtaisesti vaihdellen vähäisessä määrin kirkkaita väritehosteita, kuten tontin rakentamistapaohjeissa on suositeltu. Rakennusten kattomuoto on harjakatto ja kattokaltevuus 1:2,5. Harjasuunta on taloissa sijoitettu diagonaalisesti, mikä yhdessä nuolenmuotoisen pohjan kanssa luo rakennuksille uudenlaisen kidemäisen ulkomuodon. Samaa yksinkertaista mutta yllättävää ratkaisua on käytetty myös pihavarastojen ja VSS/harrastetilan kattomuotona. Vaikka rakennusten katot ovatkin samanlaisia, näyttävät ne eri suunnista katseltuina hieman erilaisilta, mikä sopii hyvin tontin kokonaisteemaan. Diagonaaliharjat ja talojen korkeammat kulmat on sijoitettu ja suunnattu siten, että talot varjostavat asuntopihoja mahdollisimman vähän. Katon materiaali on konesaumattu, vaalean harmaa pelti. Rakennukset on sijoitettu tontille niin, että tiiviyden lisäksi toteutuu asuntokohtainen väljyys ja asunnoista avautuu pitkiä näkymiä ympäröivälle viheralueelle. Rakennusmassat on liitetty ympäristöön sijoittamalla paritalot ketjuksi viheralueen reunaan kuten länsipuolen naapuritontilla ja suuntaamalla tontin porrastetut rivitalomassat etelä- ja lounaispuolen rakennusmassojen mukaan. Taloon liittyvä ulkovarastot, jotka ilmentävää samaa kuun vaihetta kuin päärakennuksetkin, on koottu sarjaksi tontin sisäisen kulkuyhteyden varrelle. Rakennusten pelkistetty massa edesauttaa myös asuntojen energiataloutta. Ulokkeeton massa on välttämätön myös, koska rakennusten on mahduttava olemaan tontilla tiiviisti vierekkäin.

Asuntojen laatutekijät

Tontin ja rakennusten kokonaisteema tulee esiin myös asuntojen sisätiloissa. Jokaisella asunnolla on oma kuutamonsa, joka syntyy yläpohjassa olevan pyöreän kattoikkunan ja välipohjassa olevan pyöreän valoa läpäisevän osan avulla. Näin asunnon keskellä olevat, valaistuksen suhteen haastavimmat tilat on käännetty asuntojen persoonallisuutta, viihtyisyyttä ja imagoa voimistaviksi tekijöiksi. Kaikki asunnot avautuvat vähintään kahteen pääsuuntaan. Rivitalojen päätyasunnoissa ja osassa paritaloja näkymiä voidaan avata myös kolmanteen suuntaan. Jokaisella asunnolla on suojaisa ja aurinkoiseen ilmansuuntaan avautuva oma piha. Asuntopihaan liittyy osittain katettu terassi, joka on mahdollista lasittaa. Paritaloasunnoilla on lisäksi terassi, vapaa näkymä ja suora yhteys ympäröivälle viheralueelle ja rivitaloasunnoilla vastaavasti pieni etupiha. Rakennusten pohjien nuolimuoto kääntää viheralueelle avautuvia asuntojen terasseja (ja rivitalojen sisäänkäyntejä) hieman poispäin toisistaan, jolloin naapuriasunnon puoli jää sopivasti kulman taakse. Paritaloasunnoissa on sisäänkäyntien päällä myös suojaisat lasitetut vilvoitteluparvekkeet, jotka avautuvat talojen väleistä viheralueen suuntaan. Paritalojen tavallista tilavammat olohuoneet luovat monikäyttöistä tilaa. Vaihtoehtoisesti alakerran pohjaan voidaan sijoittaa ylimääräinen huone. Vastaavasti rakentamalla yläkertaan yksi makuuhuone vähemmän, voidaan olohuoneeseen halutessa avata kaksi kerrosta korkeaa huonetilaa. Kaikkiin asuntoihin on mahdollisuus rakentaa takka.

Tontin käsittely

Tontin läpi kulkee hopeapajujen sarjasta, istutetuista ja kivetyistä alueista muodostuva aihe, kuun silta, jonka molemmille puolille tontin rakennukset sijoittuvat. Tontin keskellä aiheeseen liittyvät yhteiseen käyttöön suunnitellut rakennukset, grillikatos sekä kuunkatselupaikka. Tontin läpi kiertää lisäksi 12 ympyränmuotoisen kuupaikan sarja, jotka muodostavat leikki- ja oleskelupaikkoja, tomutus- ja pyykinkuivatuspaikkoja sekä pyöräkatoksen. Metsäinen mäki tontin keskellä on jätetty luonnontilaiseksi viheralueeksi ja tontin muut rakentamattomat osat on istutettu nurmi- pensas- ja puuistutuksin. Asuntokohtaisia pihoja rajaavat tontin yhteisen osan suuntaan pensasaidat ja naapuriasunnon suuntaan lautarakenteiset aidat.

Tontin kaikkiin osiin on vähintään 3m leveä kulkuyhteys. Pysäköimispaikat, jätekatokset, sekä tomutuspaikat on rajattu matalin aitauksin sekä suojaistutuksin. Kaavassa olevia rakennusalojen rajoja on pääpiirteissään noudatettu.


Kuva pienoismallista

AsemapiirrosETUSIVULLE

LISÄÄ ASUNTOSUUNNITTELUKOHTEITA KILPAILUT