Etusivulle


Havainnekuva suunnitelmasta

Esimerkkejä kortteleista"KORENTO", 2003


PROJEKTI: Asemakaavallinen ideakilpailu
SIJAINTI: Penttilän alue, Joensuu
JÄRJESTÄJÄ: Joensuun kaupunki ja UPM-Kymmene Oyj
SIJOITUS: Kunniamaininta

Ajatus

Suunnitelma perustuu ajatukseen järjestää kaupungin toiminnot, asuminen ja luonto uudella tavalla. Tuloksena on syntynyt eri asioihin reagoiva elävä orgaaninen anatomia, kudos, elin, hyönteinen, ennen muuta erilaisten puiden kasvusolukkoa, joka oli visuaalisena inspiraation lähteenä suunnitelmalle.

Vyöhykkeet

Suunnitelmassa alue on jaettu 12 kuukauden mukaan nimettyyn vyöhykkeeseen, joita erottavat toisistaan 12 erilaista puukujaa. Vyöhykkeet eroavat toisistaan ja kuitenkin kuuluvat yhteen samalla tavalla kuin eri kuukaudet, eri puulajit ja eri väritkin. Rakennettujen vyöhykkeiden välissä on erityyppisiä viheralueita. Puukujat, jotka alueen keskellä toimivat kulkuväylinä, paikoituskatuina ja vihermuureina, ulottuvat joenrantaan asti synnyttäen eriluonteisia paikkoja rantaraitille ja vedenrajaan. Eri kuukausille annetut tunnusvärit yhdessä eri puulajien kanssa luovat joenrannan maisemaan yhteenkuuluvuuden ja sarjallisuuden.

Yllätyksellisyys

Vyöhykkeitä halkoo poikkisuunnassa useita erilaisia liikennereittejä. Koska vyöhykkeet ovat keskenään erilaisia, alueella liikkuva voi kokea alueen jatkuvana vaihteluna. Kaupunkirakenne tarjoaa itsessään yllätyksellisyyden, jota on korostettu säilyttämällä tärkeimmät sahan vanhat rakennukset muistumina uuden kaupunginosan sisälle. Tavoitteena on luoda alueen historian avulla eriluonteisia ja uudenlaisia paikkoja kaupunkirakenteeseen. Yhdessä eri puulajien, elävän puuaineksen kanssa, nämä paikat luovat sidoksen sekä puuteollisuuden historiaan että sen tulevaisuuteen.


Lintuperspektiivikuva

Yleissuunnitelma


ETUSIVULLE

LISÄÄ ALUESUUNNITTELUPROJEKTEJA KILPAILUT