Etusivulle


Havainnekuva suunnitelmasta

Kolmikulmiokenttään perustuva keskustasuunnitelma"KOHINOOR", 2004


PROJEKTI: Vuoreksen keskustan suunnittelukilpailu
SIJAINTI: Vuores, Tampere
JÄRJESTÄJÄ: Tampereen kaupunki
SIJOITUS: Yläluokka

Virta

Eri suuntaisten virtojen liike synnyttää pyörteitä, joiden keskukset ovat liikkumattomia virtojen kumotessa toisensa.

Suunnitelma perustuu ajatukseen kaupungin dynaamisesta kokemisesta; erilaisista liikesuunnista, reiteistä ja nopeuksista. Suunnitelmassa on keskitytty kolmeen keskeiseen liikkeeseen Vuoreksen alueella:

1. Ajoneuvoliikenne: jännite Vuoreksen ja Tampereen keskustan välillä
2. Kevyt liikenne: jännite Vuoreksen keskustatoimintojen ja asumisen välillä
3. Hulevesi: jännite alueen korkeuserojen välillä. (Kaakko-luodesuuntaiset notkelmat alueen poikki muodostavat luonnollisen suunnan huleveden kerääville ojille.)

Kolmikulmiokenttä

Virta syntyy potentiaalierosta, jännitteestä, joka taas synnyttää kentän.

Pääliikkeitä edustavat suunnat kohtaavat toisensa noin 60 asteen kulmissa ja muodostavat aluetta jäsentävän kolmikulmiokentän. Syntyneisiin kolmikulmioihin sijoittuvat rakentaminen, aukiot, paikat ja viheralueet. Kentän vaikutus on voimakkaimmillaan alueen keskellä ja heikkenee sen reunoja kohden.

Kolmikulmiokentän kokeminen

Kun kolme erisuuntaista virtaa kohtaa, syntyy harmoninen, seisova interferenssikenttä, joka väreilee synnyttäen voimistuneita, heikentyneitä ja kokonaan kumottuja kenttäruutuja.

Kokija liikkuu jännitteisessä ja yllättävässä kaupunkitilassa, joka moninaisuudestaan huolimatta yhdistyy liikesuuntien avulla selkeäksi rakenteeksi, kentäksi. Alueella liikkuva huomaa kuuluvansa kokonaisuuteen, jolla on voimakas oma identiteetti.

Kolmikulmiokentän taipuminen - inflektio

Painovoima vaikuttaa kenttään taivuttamalla sitä eniten niistä kohdista, joissa se on voimakkain.

Säännöllinen kolmikulmiokenttä asetetaan Vuoreksen voimakkaasti vaihtelevalle maastopinnalle. Painovoima saa taivuttaa säännöllisen kolmikulmiokentän orgaaniseksi rakenteeksi – eläväksi ja yllätykselliseksi kaupunginosaksi.

Kolmiokentän taloudellisuus

Luonnollinen virtaaminen tapahtuu aina mahdollisimman suoraviivaisesti ja taloudellisesti.

Valituilla suunnilla saadaan optimoitua edulliset ilmansuunnat. Kolmiorakenne tuo ruutukaavaan verrattuna yhden liikesuunnan lisää ja mahdollistaa siten kevyelle liikenteelle lyhyemmät reitit paikasta toiseen.
Aksonometrinen havainnekuva

Näkymäkuva, suunta 1: ajoneuvoliikenne


Näkymäkuva, suunta 2: kevyt liikenne

Näkymäkuva, suunta 3: vesiETUSIVULLE

LISÄÄ ALUESUUNNITTELUKOHTEITA KILPAILUT