Etusivulle


Havainnekuva suunnitelmasta"LEHTI", 2005


PROJEKTI: Euran keskustan (Yhdystien varren) suunnittelukilpailu
JÄRJESTÄJÄ: Euran kunta
KOKO: 21 ha
SIJOITUS: 1. palkinto + toimeksianto

Lähtökohta

Eura on luontorikas, vireä ja pitkän historian omaava kunta. Sitä ei kuitenkaan nykyistä Yhdystietä ajaessa huomaa. Etenkin Eurassa poikkeavalle ulkopaikkakuntalaiselle Euran arvot saattavat jäädä paljastumattomaksi yllätykseksi. Ideasuunnitelmassa Euran vihreys, vireys ja historialliset arvot kuljetetaan suunnittelualueen ympäriltä näkyviin Yhdystielle asti.

Suunnitelman johtoidea

Suunnitelman anatomia toimii puun lehden tavoin. Yhdystie muodostaa suunnitelmaa jäsentävän lehtiruodin, jonne poikkisuuntaiset arkkitehtoniset aiheet (= lehtisuonet) kuljettavat ympäröivän alueen sokerin; -vihreyden, vireyden ja pitkän historian.

Vihreys

Suunnittelualuetta ympäröivät lounaassa jokea reunustavat vihreät niityt. Suunnittelualueen koillispuolella taas on vihreä asuntoalue, jolla osa kaduistakin on ruohopintaisia. Ympäröivä vihreys johdetaan virtaamaan Yhdystielle asti taittuvamuotoisia puu- ja pensaskujia pitkin, jotka palvelevat samalla kevyen liikenteen reitteinä. Vihreyttä on harkituilla kohdilla myös maan pinnassa ja se voi kääntyä toisinaan rakennusten julkisivuihinkin, vihreän värin tai viherkasvillisuuden avulla. Itse yhdystie on tarkoitus muuttaa vihreäksi tieksi rakentamalla se suunnittelualueen kohdalla vihreästä väribetonista. Tien imagon muutoksella pyritään sekä esteettiseen että liikenneturvallisuutta edistävään vaikutukseen.

Vireys

Suunnitelman tarkoituksena on eheyttää ja tiivistää Euran kaupunkirakennetta sen keskeiseltä kohdalta. Samalla alueelle luodaan viihtyisiä ja ihmisiä houkuttelevia urbaaneja paikkoja. Terveys- ja sosiaalipalvelut, palveluasuminen ja vapaarahoitteinen asuminen järjestyvät Yhdystien lounaispuolella kolmen aukion ympärille. Vapaamuotoiset aukiot muodostavat kaupunkirakenteelliset vastinkappaleet ympäröivän asuntoalueen suorakulmaisille ja nurmipeitteisille aukioille. Kaakossa uudet rakennuskorttelit ulottuvat Yhdystien reunaan asti tiivistäen katutilaa.

Pitkä historia

Euran historia juontaa juurensa rauta- ja kivikaudellekin. Historiallisena maamerkkinä on aivan suunnittelualueen vieressä rautakautinen Käräjämäki. Uudempaa historiallista kerrostumaa näkee Kauttuan ruukinpuistossa, jonka edustamat arvot: kauneus, viihtyisyys ja inhimillinen mittakaava toimivat mittapuuna myös Yhdystien varren modernille suunnitelmalle.

Kivi- ja rautakauden kivivalleja on tulkittu moderniin olomuotoon rautaverkoilla sidotuilla kiviaiheilla, joita käytetään muodostamaan merkityksellisiä paikkoja kaupunkirakenteeseen, etenkin kolmen aukion yhteydessä. Aukioiden esihistoriaan juontavat aiheet ovat Silmäkivi, Linnavuori (vastinpari pohjoisen asuntoalueen ruohokummulle) ja 12 kiven kehä. Jokaiselta aukiolta johtaa pitkänomainen kiviaihe merkkinä Yhdystien varteen asti.


Näkymä Yhdystieltä alueen länsiosassa

Näkymä Yhdystieltä alueen itäosassa
ETUSIVULLE

ALUESUUNNITTELUKOHTEITA KILPAILUT