Etusivulle


Havainnekuva suunnitelmasta

Lähestymistapa: "Uutta kylää on suunniteltu kuin ihmisruumiin osaa elimineen ja toimintoineen.."LIESJARVI, 2004 - 2005


PROJEKTI: Liesjärven kylän yleiskaava- ja tekninen suunnitelma
SIJAINTI: Liesjärvi, Tammela
ASIAKAS: Tammelan kunta
KOKO: 532 ha

INVENTOINTIMETODI: Suunnittelualueen anatominen tarkastelu suoritettiin perusteellisilla maastokäynneillä sekä karttojen, ilmavalokuvien ja riippuliitimestä otettujen lämpökamerakuvien avulla. Lämpökamerakuvat kertovat tarkasti lämmön jakautumisen suunnittelualueen anatomiassa ja tarjoavat kliinisen tiedon lisäksi suunnittelulle taiteellista ulottuvuutta.

SUUNNITTELUMETODI: Uutta kylää on lähdetty suunnittelemaan samoin kuin ihmisruumiin osaa elimineen ja toimintoineen.

SUUNNITELMAN PÄÄPERIAATTEET:

Premissi: Kaava ei toteudu ilman ihmisiä, jotka haluavat ostaa ja rakentaa tontit.

Johtopäätös: Kaavan on oltava sellainen, että se houkuttelee ihmisiä muuttamaan alueelle.

Ratkaisu: Vesi on ajattomasti ihmisiä puoleensavetävä elementti. Liesjärven rannan tiivis rakentaminen todistaa sen tälläkin alueella. Onneksi suunnittelualueella on kuitenkin tarjottavana muitakin vesiaiheita, vieläpä virtaavaa vettä: Turpoonjoki, sekä keskustan lähellä oleva lampi. Toisaalta kylän tulee olla taloudellisista ja ympäristöllisistä syistä rakenteeltaan tiivis. Turpoonjoen virtaaminen kyläkeskuksen läpi mahdollistaa myös tiiviyden toteutumisen.

Luonnoksessa uudisrakentamiseen tähtäävät tontit on sijoitettu: (tärkeysjärjestyksessä)


1. Kyläkeskustaa tiivistävästi ja täydentävästi

2. Turpoonjoen varteen3. Kyläkoulun ympäristöä tiivistävästi

4. Peltoaukioiden houkuttelevuutta hyväksi käyttäenKyläkeskustan alue ideoineen

Suunnittelualueen anatomiset osa-alueet


ETUSIVULLE

LISÄÄ ALUESUUNNITTELUPROJEKTEJA