EtusivullePäärakennus mansardikattoisena

200-vuotias päärakennus vuonna 1997


RANTAKATU 26, RAAHE (Vanhakaupunki), 1998


PROJEKTI: Kaksi paritaloa ja päärakennuksen muutossuunnitelma
KOKO: paritalot: (4 as.) yht. 420 brm2, päärakennus (2-4 as.) yht. 300 brm2
ASIAKAS: Ilpo ja Liisa Aapola

Raahen vanhakaupunkiin sijoittuva suunnitelma käsittää päärakennuksen muutoksen ja kaksi uudisrakennusta. Suunnitelmassa Rantakadun varressa olevalle 183-vuotiaalle päärakennukselle on palautettu sen alkuperäinen kattomuoto: mansardikatto. Samalla päärakennuksen ullakko on voitu muuttaa asuinkäyttöön ja rakennus jakaa erillisiin asuntoihin, joista avautuu upea näköala Rantapuiston yli merelle.

Uudisrakennukset ovat paritaloja, jotka sisältävät yhteensä neljä kaksikerroksista asuntoa. Uudisrakennusten arkkitehtuuri on syntynyt siirtämällä tontin päärakennus ajallisesti 1800-luvulta nykyaikaan, toiminnallisesti yhden perheen talosta paritaloksi ja sijainnillisesti Rantakadun varresta tontin keskelle. Siten esimerkiksi päärakennuksen symmetrinen satulakatto kääntyy tontin pohjoisreunan uudisrakennuksessa laskien räystäslinjaa pohjoiseen ja avaten taloa etelään. Katon kallistuma on sama kuin päärakennuksen poikkeama itä-länsi suunnasta: viisi astetta.

Tonttia koskevat kaavamääräykset rajasivat tiukasti suunnittelua. Suurimmaksi sallituksi poikkeamaksi osoittautui edellä mainittu viisi astetta, josta tuli samalla tontin nykyisyyttä ja menneisyyttä yhdistävä symboli. Rakennusluvan saamiseen johtaneiden vaiheiden inspiroimana projektista kirjoitettiin näytelmä "Arkkitehti on arkkitehti toiselle arkkitehdille -keskustelu rakentavassa hengessä", jonka kantaesitys tapahtui museovirastossa Ritarihuoneella vuonna 1998.
Rakennusten sijoittuminen tontille

Leikkaus uudisrakennuksesta


ETUSIVULLE

LISÄÄ PIENTALOPROJEKTEJA ASUNTOSUUNNITTELU