Etusivulle


Illustraatio

Valmis asemakaava


VIIMEINEN RANTA, 2006


PROJEKTI: Sampo 1 alueen asemakaavasuunnitelma
ASIAKAS: Hämeenlinnan kaupunki
KOKO: 14,7 haSuunnitteluratkaisu perustuu alueen sijaintiin aaltoilevien peltoaukioiden reunalla - Viimeisellä rannalla. Ranta toimii sekä inspiraation lähteenä että kokonaisteemana asemakaavaluonnokselle. Yhtenäisen teeman avulla alueelle pyritään luomaan voimakas ja persoonallinen identiteetti. Luonnonrannan ominaispiirteet on järjestetty kuvitteellisen rannan suunnassa kulkeviksi aaltoileviksi vyöhykkeiksi. Siksi asemakaavassakin kulkee erilaisia vyöhykkeitä, joista osa ohjaa tonttien maisemointia, osa rakentamista. Vyöhykkeet risteilevät keskenään tehden rakennetun ja luonnon rajasta häilyvän, ennen kaikkea ne tekevät yksittäisistä tonteista osan suurempaa kokonaisuutta.

Alueen maastonmuodot tukevat rantateemaa, sillä tasainen peltoaukea muuttuu alueen keskilinjalla metsää kasvavaksi rinteeksi. On helppo kuvitella, että alueella on joskus muinaisina aikoina sijainnut ranta.


Erilaisia alueen poikki kulkevia rantavyöhykkeitä

Kuva luonnonrannasta


ETUSIVULLE

LISÄÄ ALUESUUNNITTELUPROJEKTEJA