Etusivulle


Havainnekuva alueesta toteutettunaSORKKISTEN ALUE, 2007 - 2008


PROJEKTI: Euran Sorkkisten alueen asemakaava
ASIAKAS: Euran kunta
KOKO: 167 ha, 210 000 ke-m2


Suunnitelman johtoidea

Suunnittelu alue on jaettu kolmeen teema alueeseen; Biovirta-alueeseen, Vanhaan keskusta-alueeseen ja Heilimöintialueeseen. Kukin alue pyrkii muodostamaan voimakkaan identiteetin, jonka avulla voimistetaan jo olemassa olevia alueellisia ominaispiirteitä ja toisaalta luodaan uutta houkuttelevaa asuin- ja elinympäristöä.

Biovirta-alue

Biovirta-alue sijoittuu kantatien 43 Sorkkistentien varren vanhan keskusta-alueen väliin. Teemalla luodaan edustava sisääntulo Porin, Uuden kaupungin sekä Rauman suunnista Euraan saavuttaessa. Kaavassa biovirta näkyy peltoalueen ja uuden rakennuskortteleiden reunaan sijoitettavan, mahdollisimman yhtenäisestä aurinkopaneeleista muodostuvan esteettisen meluvallin välityksellä. Teemalla voimistetaan Euran imagoa ja identiteettiä tulevaisuuteen katsovana maatalous- ja teollisuuspaikkakuntana. Teemaa tukevat Biovirta-alueen edessä avautuva peltoaukea sekä biovirta-alueen läpi avautuvat näkymät historiallisen Euran tärkeisiin rakennuksiin: (kirkko, pappila, Euran pirtti, makasiini ), joiden näkyminen Harjavallantielle on varmistettu kaavaratkaisuin.

Vanha keskusta-alue

Sorkkistentien varressa on sijainnut Euran vanha keskusta aina 1970-luvulle asti. Alueen rakentaminen muodostaa useita historiallisia kerrostumia ajoittuen useille vuosisadoille. Sorkistentien varrella sijaitsee merkittäviä rakennuksia ja ympäristöjä; Euran kirkko, Euran kirkon ympäristö, Euran pirtti ja Euran pappila. Aluetta tiivistetään esittämällä uusia rakennuspaikkoja ympäristöön sopivalle ja asuinrakennetta voimistavalle täydennysrakentamiselle. Alue pyritään jäsentämään kaavaratkaisuin samalla säilyttäen alueen nykyinen perusolemus.

Heilimöintialue

Heilimöintialue muodostuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta peltoaukeasta ja Nikkarin sekä Lukkalan asuinalueen ja eteläpuolen pienteollisuusalueen reunavyöhykkeestä. Alueen rakenne on saanut inspiraation viljakasvien kukinnasta (heilimöinti). Ideana on sijoittaa rakentaminen reunoiltaan maisemoitaviin saarekkeisiin ja toisaalta peltoaukean puolelta maisemoitavaan muodoltaan aaltoilevaan reunavyöhykkeeseen. Arvokas peltoaukea säilyy ja maisemoitavilla vyöhykkeillä eheytetään suurmaisematilaa. Uusilta tonteilta aukeaa korttelin reunavyöhykkeen läpi pitkiä kauniita näkymiä peltomaisemaan.
Kaavaehdotus
ETUSIVULLE

ALUESUUNNITTELU