Referenssit

Arkkitehtitoimisto AJAK on saavuttanut 19 kilpailuvoittoa sekä yhteensä 35 palkintosijaa erilaisissa arkkitehtikilpailuissa ja tontinluovutuskilpailuissa.

Rakennus­suunnittelu
Aluesuunnittelu
Palkinnot

Sepänkatu 1, Turku

Rakennussuunnittelu

Arkkitehtitoimisto AJAK voitti Turun Sepänkatu 1:n korttelin kaksivaiheisen tontinluovutuskilpailun syksyllä 2019 Turku-rakennus Oy:n ja Prestobella Oy:n tilauksesta. Korttelissa on sijainnut Turun ammattikorkeakoulun toimintaa viime aikoihin asti. Suuri osa vanhoista opetusrakennuksista säästetään ja muutetaan uusiokäyttöön. Kortteliin sijoittuu lisäksi uusia kuusikerroksisia moderneja pistetaloja, joista avautuu huikeita näkymiä Samppalinnan puistoon ja ylimmistä kerroksista Aurajoelle asti. Arkkitehtitoimisto AJAK toimii korttelin pää- ja arkkitehtisuunnittelijana asemakaavan laadinta- ja rakennussuunnitteluvaiheissa.

Finnoo, Espoo

1. Palkinto

Finnoon metrokeskuksen alueen suunnittelu käynnistyi vuonna 2013 järjestetyn tontinluovutuskilpailun osa-alue 2:n voittamisen kautta Skanska Oy:n tilauksesta. Finnoonkallion asemakaavaan toiseksi asiakkaaksi tuli myöhemmin suunnittelualueen laajentuessa myös Sato Oy. Suunnitelutyössä ratkaistiin alueen maankäyttö ja laadittiin viitesuunnitelma, jossa alueelle sijoitettiin yhteensä yli 52 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Alueelle sijoittui 11 asuinkerrostalotonttia sekä rakenteellista pysäköintiä. Korkeimmat talot ovat 16- ja 12-kerroksisia. Alueen asemakaava vahvistui vuonna 2018.

Vuonna 2014 Finnoon metrokeskuksen alueen suunnittelu laajentui koskemaan myös JM-Suomi Oy:n omistamaa aluetta Finnoonsillan itäpuolella. Tätä aluetta koskevaan viitesuunnitelmaan sijoittui 13 asuinkerrostaloa, yhteensä 43 000 kerrosneliömetriä. Suunniteltu korkein talo on 23 kerrosta korkea. Suunnittelualueen käsittävä Matroonankadun alueen asemakaava on tarkoitus tulla lainvoimaiseksi viimeistään vuoden 2020 aikana. Näiden kahden asemakaavan viitesuunnitelmien kautta Arkkitehtitoimisto AJAK on suunnitellut noin kolmasosan koko tulevan Finnoon metrokeskuksen alueen maankäytöstä.

Oikotie, Kouvola

1. Palkinto

Kouvolan keskustakortteleiden elävöittämisen ja täydennysrakentamisen kutsukilpailu käsitti kortteleita kävelykatu Manskin molemmilta puolilta Rautatieasemalta kaupungintalolle asti. Suunnitelma käsitti täydennysrakentamista uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen avulla, keskeisen risteyksen kattamisen puurakenteisella lasikatoksella sekä erilaisia kaupunkitilojen maisemointiratkaisuja. Suunnitelman kokonaiskerrosala on noin 100 000 kem2. 

TVT Mäntymäki, Turku

Rakennussuunnittelu

Turun Mäntymäen alueelle suunnitellaan noin 40 000 kerrosneliömetrin verran uudisrakentamista nykyisten purkukuntoisten asuinrakennusten tilalle. Suunnitelma käsittää 6-12 kerroksisia asuinkerrostaloja. Rakennussuunnittelu on alkanut alueen pohjoispäästä kahden lamellitalon ja yhden pistetalon osalta. AJAK tekee rakennusten arkkitehti- ja pääsuunnittelun Turun Vuokratalot Oy:n tilauksesta.

Krokotiili, Lahti

1. Palkinto

Ajakin ”Krokotiili” valittiin Lahden radanvarren kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi parhaana ehdotuksena sekä tuomariston että yleisön mielestä. Kilpailuehdotus käsitti yli 200 000 kerrosneliömetriä rakentamista ja uudenlaista viheraiheita käsittävää ja ympäristöönsä reagoivaa arkkitehtuuria. Ehdotus loi Lahden kaupungille uuden vihreän ja persoonallisen käyntikortin Lahteen junalla saapuville. Kilpailutyön jatkotyönä Ajak laati masterplan-viitesuunnitelman osittain kilpailualueelle kuuluvalle, Renor Oy:n omistamalle, noin kilometrin pituiselle Askon alueelle.

Käpyläntie 7, Helsinki

Rakennussuunnittelu

Arkkitehtitoimisto AJAKin ja ESS-laatuasuntojen sekä Varte Oy:n yhteinen esitys Helsingin Koskelan Käpyläntie 7:n suunnittelusta valittiin voittajaksi KSV:n järjestämässä tontinluovutuskilpailussa. Paikalle rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa. AJAK toimii kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana. Rakennusten arvioitu valmistumisajankohta on 2020.

Kauppalantie 36, Helsinki

Rakennussuunnittelu

Kauppalantie 36:n uusi asuinkerrostalo suunnitellaan Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön toimeksiannosta Helsingin Etelä-Haagaan. Uuden asuinkerrostalon paikalta puretaan nykyinen huonokuntoinen kerrostalo. Uudisrakennuksessa on neljä kerrosta ja kellaritilat. Erityispiirteenä rakennuksen tiilijulkisivuissa on mm. rosoisista erikoistiilistä muodostuvia pylväsaiheita piin desimaalien mukaan rytmitetyissä jaksoissa.

Raastuvankatu 2, Turku

Rakennussuunnittelu

Turun Raastuvankatu 3 korjausrakentamiskohde käsittää nykyisten kahdeksankerroksisten asuinkerrostalojen täydellisen peruskorjauksen sekä toisessa vaiheessa myös uudisrakennuksen suunnittelun. Suunnitelman ensimmäinen vaihe on valmistunut vuonna 2017. Työ tehdään Turun Vuokratalot Oy:n tilauksesta.

Pohjois-Pasilan Postipuisto, Helsinki

Aluesuunnittelu

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Ajakilta entisen maaliikennekeskuksen alueelle toteutuvan Helsingin uuden kaupunginosan viitesuunnitelman. Alueen asemakaava laadittiin suoraan viitesuunnitelman mukaisesti. Alueelle sijoittuu  lähes 300 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista.

Pihlajaniemi, Turku

Aluesuunnittelu

Turun ydinkeskustan kaakkoispuolella, Hirvensalon sillan koillispuolella sijaitsee nykyisin vajaakäytössä oleva puolustusvoimain kasarmialue. Alue  suunnitellaan ja asemakaavoitetaan vetovoimaiseksi keskustamaiseksi asuinalueeksi, jolla arvokkaimmat kasarmirakennukset säilytetään. Alueelta syntyy tehokkaat yhteydet keskustaan niin maitse kuin vesireittiä pitkin sekä upeita merinäköaloja Turun saaristoon. Alue suunnitellaan noin 5000 asukkaalle. 

Koilliskeskus, Tampere

Aluesuunnittelu

Tampereen koillispuolella, valtateiden 12 ja 9 risteyksessä sijaitseva alueella on nykyisin suuria päivittäistavarakaupan yksiköitä ja 80-90 luvuilta peräsin olevaa matalahkoa asuinkerrostalorakentamista. Alueen halki johdetaan uusi pikaraitiotieyhteys ja alueen keskelle sijoitetaan sen vaihtoterminaali. Alueelle suunnitellaan noin 200 000 kerrosneliömetriä uutta rakentamista. 

Pukinmäen aseman seutu, Helsinki

Aluesuunnittelu

Helsingin Pukinmäen rautatieaseman lähikortteleiden viitesuunnitelma tehtiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tilauksesta vuonna 2017. Suunnitelma käsitti uusia asuinkerrostalokortteleita radan länsipuolella ja liikerakennustontin kehä 1:n varressa. Suunnitelmassa kehitettiin myös alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja pysäköintijärjestelyjä.

Savilahti, Kuopio

Aluesuunnittelu

Kuopion kaupunki tilasi kolmelta arkkitehtitoimistolta rinnakkaiset viitesuunnitelmaehdotukset Savilahden ympäristöön. Alueen toteuttamisen kokonaisbudjetti on 1 Mrd euroa ja -volyymi n. 600 000 kem2. Suunnitelma sisälsi laajasti asumista, koulutusrakennuksia, työpaikkarakentamista, liike- ja toimistotiloja rakenteellista pysäköintiä sekä erilaisia julkisia ulkotiloja. Suunnitelman kokonaispinta-ala on noin 67 ha. 

Mikkeli, Satama­lahti

1. Palkinto

Mikkelin keskustaan sijoittuvan Satamalahden ranta-alueilla keskittyvä kilpailu muodostaa tärkeän osan Mikkelin keskustaa. Kansainväliseen kaksivaiheiseen kilpailuun tuli yli 100 ehdotusta. Suunnitelman kokonaiskerrosala on noin 200 000 kem2. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää vuonna 2020. 

Vartio­saari, Helsinki

1. Palkinto

Helsingin kaupunki ja ARA järjestivät Vartiosaaren kehittämisen pohjaksi suunnittelukilpailun uuden asutusklusterin ensimmäisen vaiheen ratkaisuksi. Kilpailuun tuli yli 50 ehdotusta, joista AJAKin valittiin voittajaksi. Kilpailussa esillä olevia teemoja olivat herkkään ympäristöön sopeutuminen, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja muuntojoustavuus. 

Referenssilistat

2019Turun Heikkilän alueen viitesuunnitelma ja asemakaavoitus
Koronakatu 2, Espoo, asuinkerrostalokortteli
Mikkelin Visulahden alueen visiosuunnitelma
Mikkelin Meijeripuiston korttelisuunnitelma
Käpyläntie 7, Helsinki, kerrostalokortteli
Kauppalantie 36, Helsinki, asuinkerrostalo
Järvenpään Lepolan alueen asuinkerrostalokortteli
Jussilantie 1, Kerava, asuinkerrostalo
Suopursuntie 12, Vantaa, asuinkerrostalokortteli
Tuusulan Rykmentinpuiston alueen viitesuunnitelma
Karhusuontie 12 Helsinki, kaksi asuinkerrostaloa
Kousankuja 3, Turku, asuinkerrostalojen peruskorjaussuunnitelma
Raastuvankatu 3, Turku, asuinkerrostalot
Reelinkikuja 1, Espoo, kaksi asuinkerrostaloa
2018Hämeenlinnan ykköskorttelin viitesuunnitelma
Askartie 2, Helsinki, asuinkerrostalo
Mikkelin Pankalammen aluee asemakaava
Laajasalon Yliskylänlahden viitesuunnitelma
Ratavallintie 2, Helsinki, asuinkerrostalokortteli
Turun Mäntymäen alueen asuinkerrostalojen suunnittelu
Radiokatu 15, Helsinki, asuinkerrostalokortteli
Siltavoudintie, Helsinki, viitesuunnitelma
Tampereen Koilliskeskuksen ideasuunnitelma
Damaskuksentie 2, asuinkerrostalosuunnitelma
Tampereen Hälläpyöränkadun viitesuunnitelma
Loimukatu 2, Raisio, kaksi asuinkerrostaloa
Kievarintie 2, Tuusula, viitesuunnitelma
Säterintie 2, Helsinki, viitesuunnitelma
Tulkinkuja 3, Espoo, viitesuunnitelma
Kolsarinkuja 2, Helsinki, viitesuunnitelma
Linjaloistonkatu, Espoo, viitesuunnitelma
2017Kauppalantie 36 Helsinki asuinkerrostalo
Astreankatu 15, Hyvinkää, asuinkerrostalo
Turun Kaarningon alueen viitesuunnitelma
Pihkalankatu 9, Turku, asuinkerrostalokortteli
Paratiisintie 1, Turku, viitesuunnitelma
Rautatienkatu 20, Tampere, viitesuunnitelma
Savonkedonkatu 8, Turku, viitesuunnitelma
Turun Uittamon alueen viitesuunnitelma
Turun Haritun koulun alueen viitesuunnitelma
Jagellonicankatu 8, Turku, viitesuunnitelma
Palopellonkatu 7, Kerava, viitesuunnitelma
Ruonasalmenkatu 17, viitesuunnitelma
Elontie 71, Helsinki, viitesuunnitelma
Teinikuja 2, Kauniainen, viitesuunnitelma
TVT:n pihasuunnittelun yleisohjeiden laatiminen
Lampuotilantie 1, Helsinki, viitesuunnitelma
2016Tampereen Takojankatu 4-8 korttelin viitesuunnitelma
Tampereen Saukonmäen alueen ideasuunnitelma
Kuopion Neularinteen luolaston alueen ideasuunnitelma
Järvenpään Aalto – hallintokorttelin kehittämissuunnitelma
HYVA-asuinkerrostalo Hyvinkään Hangonsillan alueelle
Espoon Karakallion ostoskeskuksen korttelin viitesuunnitelma
Mikkelin Brahenportin viitesuunnitelma
Mikkelin Pankalammen asemakaava
Kauppakeskus Tsar 2, Vaalimaa, ideasuunnitelma
2015Kuopion Savilahden alueen maankäytön ideasuunnitelma
Helsingin Pukinmäen aseman alueen viitesuunnitelma
UPM-Kymin tehtaan alueen maankäytön kehityskuvan ideointi
Turun Mäntymäen alueen viitesuunnitelma ja asemakaavasuunnittelu
Espoon Finnoon Metrokeskuksen alueen suunnittelu
Espoon Puustellinkallion alueen ideasuunnittelu / konsultointi
Espoon Finnoon Metrokeskuksen alueen suunnittelu
Espoon Otaniemen Kivimiehen korttelin suunnittelu
Helsingin Pohjois-Pasilan maaliikennekeskuksen alueen viitesuunnitelma
Tampereen Verkatehtaankatu 12 korttelin ideasuunnitelma
Kuopion Mölymäen alueen yleinen ideakilpailu (lunastus)
Turun Raastuvankatu 3:n peruskorjaus
2014Mikkelin Marskin aukion (Kampuskortteli) suunnittelu asuinkäyttöön
Lohjan Paloniemen alueen viitesuunnitelma yleiskaavaan
Lahden Askon alueen Master Plan
Helsingin Ruskeasuon alueen asemakaavamuutoksen aloitusvaiheen suunnittelu
Turun Lumikonkatu, korttelit 15-19 asuinkerrostalojen peruskorjaus
Turun Stålarminkatu 33, kolmen asuinkerrostalon peruskorjaus
Turun Lampolankatu 10:n julkisivu- ja parvekeremontti
Turun Heinikonkatu 8:n peruskorjaus, julkisivu- ja parvekeremontti
Turun Tähkiönkatu 4:n peruskorjaus, julkisivu- ja parvekeremontti
Turun Ankkurikylänkatu 16:n julkisivu- ja parveke- ja kattoremontti
Turun Matruusinpolku 1 ja 2:n peruskorjaus
Turun Tehtaankatu 1:n peruskorjaus
Turun Sirkkalankatu 18:n peruskorjaus
2013Mikkelin Satamalahden alueen jatkosuunnittelu
Mikkelin Brahenkujan itäpuolen kerrostalojen esisuunnittelu
Lumihiutalehotelli, Saariselkä
Sipoon Jokilaakson alueen jatkosuunnittelu
Helsingin Diakonissalaitoksen korttelin täydennysrakennussuunnitelma
Kouvolan keskustan ydinalueen visiosuunnitelma
Someron Harju-Härkälän 2:n asemakaava
Hyvinkään kaupunkikuvan kirkastamissuunnitelma
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2013 – 10 v. juhlakurssi
Euran Kauttuanmetsän 1. asemakaava
2012Kouvolan laajemman keskusta-alueen suunnittelu
Valkeakosken keskusta-alueen ideasuunnitelma
Järvenpään Erkinkujan alueen korttelisuunnitelma
Jyväskylän Kankaan alueen ideakilpailu, Lunastus
Valkeakosken Tehtaan kentän ja Tietolan alueen ideasuunnitelma, kaavaluonnos ja rakentamistapaohjeet
Riihimäen Peltosaaren alueen korttelisuunnitelmia
Someron Lämpökeskuksen asemakaava
Someron korttelin 1032 asemakaava
Euran kunnan yleiskaavallinen tarkastelu
2011Valkeakosken Sointulan alueen ja keskustan itäisen sisääntulotien ideasuunnitelma
“Taivaanranta”, Nastolan Kuraston alueen ideasuunnitelma
Riihimäen Peltosaaren alueen viitesuunnitelma
Someron Kultelan osayleiskaava-alueen luontoselvitys
Intuitiivinen matka, Russell Edsonin runoja, kirjankansi, Savukeidas
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2011
2010Talo Heino arkkitehti- ja pääsuunnittelu, Itätuulentie 12 A, Helsinki
Alustava tiesuunnitelma, Hämeen härkätie, Somero.
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2010
Euran Kiperin alueen ideointi ja asemakaavasuunnittelu
Euran urheilutalon korttelin asemakaavamuutos
Euran Pankkilan korttelin asemakaava
2009Ruoritie 6, Omakotitalon peruskorjaus ja sisustussuunnittelu, Helsinki
As. Oy Korpisola I, kattoremontin rakennusaikainen valvonta, Espoo
As. Oy Jääkärinkatu 11 parvekeremontti
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2009
2008Launosten päiväkoti, Loppi
Jääkärinkatu 11, Helsinki. Asuinkerrostalon parvekeremontin pääsuunnittelu
Karhunsydän, Koukonkujan korttelisuunnitelma, Luistarin alue, Eura
Korpimaa 6 A, Espoo. Paritaloyhtiön kattoremontin pääsuunnittelu ja valvonta
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2008
2007Someron kaupungin, Kultelan alueen yleis- ja asemakaava (180 ha)
Euran Sorkkisten alueen asemakaava (110 ha)
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2007
Tuulipalloinstallaatio, Norråkern, Espoo
2006Terassitalokorttelin luonnossuunnitelma, Yhdystie, Eura
Revontuliseinämä, Ravintola Siberian julkisivusuunnitelma, Saariselkä
Välivuodenaikojen talo, Saariselkä, Ivalo
Euran keskustan (Yhdystien varren) asemakaava
Viimeinen ranta – Sampo 1 asemakaava, Hämeenlinna
Humppilan liikekeskustan (Koiviston alueen) asemakaava
Silmu-paikkojen ideasuunnitelma, Yhdystie, Eura
Arkkitehtuuria edeltävä alue, taidenäyttely, Galleria Jangva, Helsinki
Avaruusinstallaatio, Phobos, Aurinkokunta
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2006
Eteläisen valon talo – omakotitalon laajennussuunnitelma, Ivalo
2005Vanhainkodin laajennussuunnitelma (Hirsinummi Oy), Lieto
Saaret ja virta, Hämeenlinnan läntisten kaupunginosien osayleiskaava ja Sammon alueen asemakaavarunko
Väripylväikkö, ympäristötaideteos, Ruoholahti, Helsinki
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2005
Kellaritilan muutossuunnitelma, Akatemiantie 10, Vantaa
Intuitiivinen matka -Russell Edsonin runokokoelman kansi, Nihil Inter
Pyöräilyn ilo –seinämaalaus, Eerikinkatu 35 C, Helsinki
Päihderiippuvaisten hoitokoti, Lepsämänjoentie 29, Espoo
2004Tammelan Liesjärven alueen yleiskaava
Hehkuva julkisivu, Ruandla, Raastuvantori, Rauma
Uni-installaatio Kuusamon Pyhävaaran huipulle
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2004
2003Elastinen Reception-tila & Keittiö, Nuorisoasiainkeskus, Helsinki
Prismakiikari, sisustussuunnitelma, Pohjoiskaari 6 A 23, Helsinki
Lumihiutaletalo, Friisilä, Espoo
Laamannin käyntikortit, Rovaniemen käräjäoikeus
2002Pohjoisen valon talo, loma-asuntosuunnitelma, Kota-Maura, Inarijärvi
Sentrifugi, saunasuunnitelma, Kvarnholmen, Tukholman saaristo
Nostettu talo, loma-asuntosuunnitelma, Joroinen
Minä, säveltäjä I-II, kirjankansi, Summa
Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2002
Sadetutkimus, Ristiina
Aurinkotuulikangas, Merimiehenkatu 32 A 10, Helsinki
2001Textstream Oy:n ja Magenta Sites Oy:n sisustussuunnitelma, Helsinki
Omakotitalon laajennussuunnitelma, Viherlaakso, Espoo
Painottomuus-1: tuuli -näyttely, Gallerie Skarpans, Maarianhamina
Tuuli-Installaatio, Maarianhamina (Apuraha: Oskar Öfflunds Stiftelse)
2000Ateljeetalosuunnitelma, Kvarnholmen, Tukholman saaristo
Tasapainoperformanssi: Haavepeli, Sampu, Huittinen
Kerrostalon ullakkotilan muutossuunnitelma, Helsinki
Inzonic – Painoton Talo, tutkimusprojekti
1999Asuinhuoneiston muutossuunnitelma, Rovaniemi
Päärakennuksen muutossuunnitelma, Rantakatu 26, Raahe
Kesäasunnon muutossuunnitelma, Samppaantie, Turku
1998 –Paritalosuunnitelma, Rantakatu 26, Raahe
Installaatio : Suoinstrumentti, Vaskosuo, Angeli
Muunneltava esiteteline, Suomenlinna
Huonekaluja To the Point multimediatoimistoon, Helsinki

1. Sija
”Samppalinnan tähti”, Turun Sepänkatu 1:n korttelin tontinluovutuskilpailu, 2019
Kilpailun järjestäjä: Turun kaupunki, asiakas: Turku-rakennus Oy ja Prestobella Oy

1. Sija
”Bumble-bee”, Järvenpään Lepolan alueen tontinluovutuskilpailu (osa-alue 3), 2018
Kilpailun järjestäjä: Järvenpään kaupunki, asiakas: Varte Oy

1. Sija
Helsingin Käpyläntie 7:n tontinhakukilpailu, 2018
Kilpailun järjestäjä: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, asiakas: Varte Oy

1. Sija
Turun Pryssinkuja 1:n tontinluovutuskilpailu, 2017
Kilpailun järjestäjä: Turun kaupunki, asiakas: TVT-asunnot Oy

1. Palkinto
”EMI, Vartiosaari, Asumista kaikille! ARA-suunnittelukilpailu, 2016
Kilpailun järjestäjä: ARA ja Helsingin kaupunki

1. Palkinto
”Kenno”, Akaan Toijalan keskustan suunnittelukilpailu, 2015
Kilpailun järjestäjä: Akaan kaupunki

1. Palkinto
”Vesireittejä”, Mikkelin Satamalahden alueen kansainvälinen kaksivaiheinen ideakilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Mikkelin kaupunki

1. Sija
”Meren Suvereeni”, Espoon Finnoon Metrokeskuksen tontinluovutuskilpailu (osa-alue 2), 2013
Kilpailun järjestäjä: Espoon kaupunki, asiakas: Skanska Oy

1. Palkinto
”Krokotiili”, Lahden Radanvarren kansainvälinen ideakilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Lahden kaupunki ja Renor Oy

1. Palkinto (kutsukilpailu)
”Oikotie”, Kouvolan keskustan ideakutsukilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Kouvolan kaupunki

1. Palkinto (kutsukilpailu)
“Aarrekartta”, Sipoon Jokilaakson kutsukilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Sipoon kunta

1. Palkinto (kutsukilpailu)
“Taivaanranta”, Nastolan Kuraston alueen kutsukilpailu, (84 ha, 70 000 ke-m2), 2011
Kilpailun järjestäjä: Harald Relander, Lahti

1. Palkinto
“Viaggio”, Euran Kauttuanmetsän alueen laaja ideakilpailu, 2011
Kilpailun järjestäjä: Euran kunta

1. Palkinto
”Neljän sukupolven kaupunki“, Orimattilan Hennan alueen kansainvälinen ideakilpailu, 2010
Kilpailun järjestäjä: Orimattilan kaupunki ja SRV Oy

1. Sija
”MicMac”, Kaarningon alueen tontinluovutuskilpailu, 2016
Kilpailun järjestäjä: Turun kaupunki, asiakas: Prestobella Oy

1. Sija (kutsukilpailu)
”Harjanne”, Lohjan Paloniemen alueen ideasuunnitelma, 2014
Ideasuunnitelmien tilaaja: Lohjan kaupunki

1.Sija (kutsukilpailu)
Mikkelin kaupunkikeskustan täydennysrakentamisen suunnittelun kutsukilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä/ideasuunnitelmien tilaaja: Mikkelin kaupunki

1.Sija (kutsukilpailu)
”Sirkus”, Lopen Launosten päiväkodin suunnittelukilpailu, 2008
Kilpailun järjestäjä/työn tilaaja: Lopen kunta

1. Sija (kutsukilpailu)
“Lehti”, Euran keskustan (Yhdystien varren) ideakilpailu, 2005

2. Palkinto
”Water Shuttle”, Europan suunnittelukilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Europan

2. Palkinto (kutsukilpailu)
”Copperfield”, Naantalin keskustakortteleiden ideakilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Naantalin kaupunki

2. Palkinto
“Kalliosaari”, Riihimäen Peltosaaren yleinen ideakilpailu, 2011
Kilpailun järjestäjä: Riihimäen kaupunki

3. Palkinto
”Exlibris” Sastamalan keskustan yleinen ideakilpailu, 2018
Kilpailun järjestäjä: Sastamalan kaupunki

3. Palkinto
Seinäjoen Törnävän alueen ideakilpailu, 2017
Kilpailun järjestäjä: Seinäjoen kaupunki

3. Palkinto
”Haavi”, Pietarsaaren Siikaluodon alueen yleinen ideakilpailu, 2015
Kilpailun järjestäjä: Pietarsaaren kaupunki ja Componenta Oy

3. Palkinto
”Sormuskello”, Vaasan Raviradan alueen ideakilpailu, 2014
Kilpailun järjestäjä: Vaasan kaupunki

3. Palkinto
”Silmu”, Varkauden Kämärin alueen ideakilpailu, 2010
Kilpailun järjestäjä: Varkauden kaupunki

Lunastus
”Hevosenkenkä”, Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailu, 2009
Kilpailun järjestäjä: Kangasalan kaupunki

Lunastus
”Hermo”, Kuopion Mölymäen alueen yleinen ideakilpailu, 2015
Kilpailun järjestäjä: Kuopion kaupunki

Lunastus
”Ekspertti”, Hyvinkään Hangonsillan alueen ideakilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään kaupunki

Lunastus
”One”, Jyväskylän Kankaan alueen yleisessä ideakilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Jyväskylän kaupunki

Kunniamaininta/ 2. sija
”All right!”, Hämeenlinnan Linja-autoaseman korttelin tontinluovutuskilpaiul, 2017
Kilpailun järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki, asiakas: Lemminkäinen Oy

Kunniamaininta/ 2. sija
”Genesis”, Hämeenlinnan Engelinrannan alueen suunnittelukilpailu, 2014
Kilpailun järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki, asiakas: Lemminkäinen Oy

Kunniamaininta/2.sija
“Kuutamotalot”, Hyvinkään Kuutamotien alueen tontinluovutuskilpailu, 2007
Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään kaupunki, asiakas: NCC Oy

Kunniamaininta/2.sija
“Leonardo”, Hämeenlinnan Poltinahon alueen tontinluovutuskilpailu, 2007
Kilpailun järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki, asiakas YH-Suomi Oy

Kunniamaininta
”Korento”, Joensuun Penttilän alueen asemakaavallinen ideakilpailu, 2002

Sulje

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Lorem ipsum dolor sit amet, sollicitudin in erat suspendisse donec, lorem aliquam neque varius adipiscing in, fames sapien eget tincidunt luctus, aenean venenatis consectetuer gravida feugiat turpis imperdiet, vel et rutrum dolor ridiculus pharetra mollis. Cum auctor ligula. Fusce eu, odio imperdiet, suscipit accumsan pellentesque ultricies, ac libero nunc porta erat, orci tortor amet. Massa massa at pellentesque lobortis, fringilla suscipit ultrices nunc tellus sodales scelerisque.

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää