Referenssit

Arkkitehtitoimisto AJAK on saavuttanut yhteensä 19 kilpailuvoittoa sekä yhteensä 35 palkintosijaa, kansallisissa ja kansainvälisissä yleisissä arkkitehtikilpailuissa sekä kutsu- ja tontinluovutuskilpailuissa.

Rakennus­suunnittelu
Aluesuunnittelu
Palkinnot

Sepänkatu 1, Turku

Rakennussuunnittelu

Arkkitehtitoimisto AJAK voitti Turun Sepänkatu 1:n korttelin kaksivaiheisen tontinluovutuskilpailun syksyllä 2019 Turku-rakennus Oy:n ja Prestobella Oy:n tilauksesta. Korttelissa on sijainnut Turun ammattikorkeakoulun toimintaa viime aikoihin asti. Suuri osa vanhoista opetusrakennuksista säästetään ja muutetaan uusiokäyttöön. Kortteliin sijoittuu lisäksi uusia kuusikerroksisia moderneja pistetaloja, joista avautuu huikeita näkymiä Samppalinnan puistoon ja ylimmistä kerroksista Aurajoelle asti. Arkkitehtitoimisto AJAK toimii korttelin pää- ja arkkitehtisuunnittelijana asemakaavan laadinta- ja rakennussuunnitteluvaiheissa.

Finnoo, Espoo

Palkinnot

Finnoon metrokeskuksen alueen suunnittelu käynnistyi vuonna 2013 järjestetyn tontinluovutuskilpailun osa-alue 2:n voittamisen kautta Skanska Oy:n tilauksesta. Finnoonkallion asemakaavaan toiseksi asiakkaaksi tuli myöhemmin suunnittelualueen laajentuessa myös Sato Oy. Suunnitelutyössä ratkaistiin alueen maankäyttö ja laadittiin viitesuunnitelma, jossa alueelle sijoitettiin yhteensä yli 52 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Alueelle sijoittui 11 asuinkerrostalotonttia sekä rakenteellista pysäköintiä. Korkeimmat talot ovat 16- ja 12-kerroksisia. Alueen asemakaava vahvistui vuonna 2018.

Vuonna 2014 Finnoon metrokeskuksen alueen suunnittelu laajentui koskemaan myös JM-Suomi Oy:n omistamaa aluetta Finnoonsillan itäpuolella. Tätä aluetta koskevaan viitesuunnitelmaan sijoittui 13 asuinkerrostaloa, yhteensä 43 000 kerrosneliömetriä. Suunniteltu korkein talo on 23 kerrosta korkea. Suunnittelualueen käsittävä Matroonankadun alueen asemakaava on tarkoitus tulla lainvoimaiseksi viimeistään vuoden 2020 aikana. Näiden kahden asemakaavan viitesuunnitelmien kautta Arkkitehtitoimisto AJAK on suunnitellut vähintään kolmasosan koko Finnoon metrokeskuksen alueen maankäytöstä.

Oikotie, Kouvola

Palkinnot

Kouvolan keskustakortteleiden elävöittämisen ja täydennysrakentamisen kutsukilpailu käsitti kortteleita kävelykatu Manskin molemmilta puolilta Rautatieasemalta kaupungintalolle asti. Suunnitelma käsitti täydennysrakentamista uusien asuinkerrostalojen ja liiketilojen avulla, keskeisen risteyksen kattamisen puurakenteisella lasikatoksella sekä erilaisia kaupunkitilojen maisemointiratkaisuja. Suunnitelman kokonaiskerrosala on noin 100 000 kem2. 

TVT Mäntymäki, Turku

Rakennussuunnittelu

Turun Mäntymäen alueelle suunnitellaan noin 40 000 kerrosneliömetrin verran uudisrakentamista nykyisten purkukuntoisten asuinrakennusten tilalle. Suunnitelma käsittää 6-12 kerroksisia asuinkerrostaloja. Rakennussuunnittelu on alkanut alueen pohjoispäästä kahden lamellitalon ja yhden pistetalon osalta. Rakennusten arkkitehti- ja pääsuunnittelun tekee AJAK Turun Vuokratalot Oy:n tilauksesta.

Krokotiili, Lahti

Palkinnot

Ajakin ”Krokotiili” valittiin Lahden radanvarren kansainvälisen ideakilpailun voittajaksi parhaana ehdotuksena sekä tuomariston että yleisön mielestä. Kilpailuehdotus käsitti yli 200 000 kerrosneliömetriä rakentamista ja uudenlaista viheraiheita käsittävää ja ympäristöönsä reagoivaa arkkitehtuuria. Ehdotus loi Lahden kaupungille uuden vihreän ja persoonallisen käyntikortin Lahteen junalla saapuville. Kilpailutyö toi myöhemmin jatkotyön Renorin omistaman Askon alueen suunnittelussa.

Käpyläntie 7, Helsinki

Rakennussuunnittelu

Arkkitehtitoimisto AJAKin ja ESS-laatuasuntojen sekä Varte Oy:n yhteinen esitys Helsingin Koskelan Käpyläntie 7:n suunnittelusta valittiin voittajaksi KSV:n järjestämässä tontinluovutuskilpailussa. Paikalle rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa. AJAK toimii kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelijana. Rakennusten arvioitu valmistumisajankohta on 2020.

Kauppalantie 36, Helsinki

Rakennussuunnittelu

Kauppalantie 36:n asuinkerrostalo suunnitellaan Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön toimeksiannosta Helsingin Etelä-Haagaan. Asuinkerrostalon tieltä puretaan nykyinen huonokuntoinen kerrostalo. Uudisrakennuksessa on neljä kerrosta ja kellaritilat. Erikoisuutena rakennuksen tiilijulkisivuissa on rosoisista erikoistiilistä muodostuvia pylväsaiheita piin desimaalien mukaan rytmitetyissä jaksoissa.

Raastuvankatu 2, Turku

Rakennussuunnittelu

Turun Raastuvankatu 3:n projekti käsittää nykyisten kahdeksankerroksisten asuinkerrostalojen täydellisen peruskorjauksen sekä toisessa vaiheessa myös uudisrakennuksen suunnittelun. Suunnitelman ensimmäinen vaihe on valmistunut vuonna 2017. Työ tehdään Turun Vuokratalot Oy:n tilauksesta.

Pohjois-Pasilan Postipuisto, Helsinki

Aluesuunnittelu

Entisen maaliikennekeskuksen alueelle toteutuvan Helsingin uuden kaupunginosan viitesuunnitelma. Alueen asemakaava laadittiin suoraan viitesuunnitelman pohjalta. 

Pihlajaniemi, Turku

Aluesuunnittelu

Turun ydinkeskustan kaakkoispuolella, Hirvensalon sillan koillispuolella sijaitsee nykyisin vajaakäytössä oleva puolustusvoimain kasarmialue. Alue on tarkoitus suunnitella ja asemakaavoittaa vetovoimaiseksi keskustamaiseksi asuinalueeksi, jossa arvokkaimmat kasarmirakennukset säilytetään. Alueelta synty tehokkaat yhteydet keskustaan niin maitse kuin vesireittiä pitkin sekä upeita merinäköaloja Turun saaristoon. Alue suunnitellaan 5000 asukkaalle. 

Koilliskeskus, Tampere

Aluesuunnittelu

Tampereen koillispuolella, valtateiden 12 ja 9 risteyksessä sijaitseva alue käsittää nykyisellään suuria päivittäistavarakaupan yksiköitä ja 80-90 luvuilta peräsisn olevaa matalahkoa asuinkerrostalorakentamista. Alueen halki johdetaan uusi pikaraitiotieyhteys ja alueen keskelle sijoitetaan sen vaihtoterminaali. Alueelle suunnitellaan uutta rakentamista noin 200 000 kem2. 

Pukinmäen aseman seutu, Helsinki

Aluesuunnittelu

Helsingin Pukinmäen rautatieaseman lähikortteleiden viitesuuunnitelma tehtiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilauksesta vuonna 2017. Suunnitelma käsitti uusia asuinkerrostalokortteleita radan länsipuolella ja liikerakennustontin kehä 1:n varressa. Suunnitelmassa kehitettiin myös alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja pysäköintijärjestelyjä.

Savilahti, Kuopio

Aluesuunnittelu

Kuopion kaupunki tilasi kolmelta arkkitehtitoimistolta rinnakkaiset viitesuunnitelmaehdotukset Savilahden ympäristöön. Alueen toteuttamisen kokonaisbudjetti on 1 Mrd euroa ja -volyymi n. 600 000 kem2. Suunnitelma sisälsi laajasti asumista, koulutusrakennuksia, työpaikkarakentamista, liike- ja toimistotiloja rakenteellista pysäköintiä sekä erilaisia julkisia ulkotiloja. Suunnitelman kokonaispinta-ala on noin 67 ha. 

Mikkeli, Satama­lahti

Palkinnot

Mikkelin keskustaan sijoittuvan Satamalahden ranta-alueilla keskittyvä kilpailu muodostaa tärkeän osan Mikkelin keskustaa. Kansainväliseen kaksivaiheiseen kilpailuun tuli yli 100 ehdotusta. Suunnitelman kokonaiskerrosala on noin 200 000 kem2. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää vuonna 2020. 

Vartio­saari, Helsinki

Palkinnot

Helsingin kaupunki ja ARA järjestivät Vartiosaaren kehittämisen pohjaksi suunnittelukilpailun uuden asutusklusterin ensimmäisen vaiheen ratkaisuksi. Kilpailuun tuli yli 50 ehdotusta, joista AJAKin valittiin voittajaksi. Kilpailussa esillä olevia teemoja olivat herkkään ympäristöön sopeutuminen, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus ja muuntojoustavuus. 

Referenssilistat

2019Turun Heikkilän alueen viitesuunnitelma ja asemakaavoitus
 Koronakatu 2, Espoo, asuinkerrostalokortteli
 Mikkelin Visulahden alueen visiosuunnitelma
 Mikkelin Meijeripuiston korttelisuunnitelma
 Käpyläntie 7, Helsinki, kerrostalokortteli
 Kauppalantie 36, Helsinki, asuinkerrostalo
 Järvenpään Lepolan alueen asuinkerrostalokortteli
 Jussilantie 1, Kerava, asuinkerrostalo
 Suopursuntie 12, Vantaa, asuinkerrostalokortteli
 Tuusulan Rykmentinpuiston alueen viitesuunnitelma
 Karhusuontie 12 Helsinki, kaksi asuinkerrostaloa
 Kousankuja 3, Turku, asuinkerrostalojen peruskorjaussuunnitelma
 Raastuvankatu 3, Turku, asuinkerrostalot
 Reelinkikuja 1, Espoo, kaksi asuinkerrostaloa
2018Hämeenlinnan ykköskorttelin viitesuunnitelma
 Askartie 2, Helsinki, asuinkerrostalo
 Mikkelin Pankalammen aluee asemakaava
 Laajasalon Yliskylänlahden viitesuunnitelma
 Ratavallintie 2, Helsinki, asuinkerrostalokortteli
 Turun Mäntymäen alueen asuinkerrostalojen suunnittelu
 Radiokatu 15, Helsinki, asuinkerrostalokortteli
 Siltavoudintie, Helsinki, viitesuunnitelma
 Tampereen Koilliskeskuksen ideasuunnitelma
 Damaskuksentie 2, asuinkerrostalosuunnitelma
 Tampereen Hälläpyöränkadun viitesuunnitelma
 Loimukatu 2, Raisio, kaksi asuinkerrostaloa
 Kievarintie 2, Tuusula, viitesuunnitelma
 Säterintie 2, Helsinki, viitesuunnitelma
 Tulkinkuja 3, Espoo, viitesuunnitelma
 Kolsarinkuja 2, Helsinki, viitesuunnitelma
 Linjaloistonkatu, Espoo, viitesuunnitelma
2017Kauppalantie 36 Helsinki asuinkerrostalo
 Astreankatu 15, Hyvinkää, asuinkerrostalo
 Turun Kaarningon alueen viitesuunnitelma
 Pihkalankatu 9, Turku, asuinkerrostalokortteli
 Paratiisintie 1, Turku, viitesuunnitelma
 Rautatienkatu 20, Tampere, viitesuunnitelma
 Savonkedonkatu 8, Turku, viitesuunnitelma
 Turun Uittamon alueen viitesuunnitelma
 Turun Haritun koulun alueen viitesuunnitelma
 Jagellonicankatu 8, Turku, viitesuunnitelma
 Palopellonkatu 7, Kerava, viitesuunnitelma
 Ruonasalmenkatu 17, viitesuunnitelma
 Elontie 71, Helsinki, viitesuunnitelma
 Teinikuja 2, Kauniainen, viitesuunnitelma
 TVT:n pihasuunnittelun yleisohjeiden laatiminen
 Lampuotilantie 1, Helsinki, viitesuunnitelma
2016Tampereen Takojankatu 4-8 korttelin viitesuunnitelma
 Tampereen Saukonmäen alueen ideasuunnitelma
 Kuopion Neularinteen luolaston alueen ideasuunnitelma
 Järvenpään Aalto – hallintokorttelin kehittämissuunnitelma
 HYVA-asuinkerrostalo Hyvinkään Hangonsillan alueelle
 Espoon Karakallion ostoskeskuksen korttelin viitesuunnitelma
 Mikkelin Brahenportin viitesuunnitelma
 Mikkelin Pankalammen asemakaava
 Kauppakeskus Tsar 2, Vaalimaa, ideasuunnitelma
2015Kuopion Savilahden alueen maankäytön ideasuunnitelma
 Helsingin Pukinmäen aseman alueen viitesuunnitelma
 UPM-Kymin tehtaan alueen maankäytön kehityskuvan ideointi
 Turun Mäntymäen alueen viitesuunnitelma ja asemakaavasuunnittelu
 Espoon Finnoon Metrokeskuksen alueen suunnittelu
 Espoon Puustellinkallion alueen ideasuunnittelu / konsultointi
 Espoon Finnoon Metrokeskuksen alueen suunnittelu
 Espoon Otaniemen Kivimiehen korttelin suunnittelu
 Helsingin Pohjois-Pasilan maaliikennekeskuksen alueen viitesuunnitelma
 Tampereen Verkatehtaankatu 12 korttelin ideasuunnitelma
 Kuopion Mölymäen alueen yleinen ideakilpailu (lunastus)
 Turun Raastuvankatu 3:n peruskorjaus
2014Mikkelin Marskin aukion (Kampuskortteli) suunnittelu asuinkäyttöön
 Lohjan Paloniemen alueen viitesuunnitelma yleiskaavaan
 Lahden Askon alueen Master Plan
 Helsingin Ruskeasuon alueen asemakaavamuutoksen aloitusvaiheen suunnittelu
 Turun Lumikonkatu, korttelit 15-19 asuinkerrostalojen peruskorjaus
 Turun Stålarminkatu 33, kolmen asuinkerrostalon peruskorjaus
 Turun Lampolankatu 10:n julkisivu- ja parvekeremontti
 Turun Heinikonkatu 8:n peruskorjaus,  julkisivu- ja parvekeremontti
 Turun Tähkiönkatu 4:n peruskorjaus,  julkisivu- ja parvekeremontti
 Turun Ankkurikylänkatu 16:n julkisivu- ja parveke- ja kattoremontti
 Turun Matruusinpolku 1 ja 2:n peruskorjaus
 Turun Tehtaankatu 1:n peruskorjaus
 Turun Sirkkalankatu 18:n peruskorjaus
2013Mikkelin Satamalahden alueen jatkosuunnittelu
 Mikkelin Brahenkujan itäpuolen kerrostalojen esisuunnittelu
 Lumihiutalehotelli, Saariselkä
 Sipoon Jokilaakson alueen jatkosuunnittelu
 Helsingin Diakonissalaitoksen korttelin täydennysrakennussuunnitelma
 Kouvolan keskustan ydinalueen visiosuunnitelma
 Someron Harju-Härkälän 2:n asemakaava
 Hyvinkään kaupunkikuvan kirkastamissuunnitelma
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2013 – 10 v. juhlakurssi
 Euran Kauttuanmetsän 1. asemakaava
2012Kouvolan laajemman keskusta-alueen suunnittelu
 Valkeakosken keskusta-alueen ideasuunnitelma
 Järvenpään Erkinkujan alueen korttelisuunnitelma
 Jyväskylän Kankaan alueen ideakilpailu, Lunastus
 Valkeakosken Tehtaan kentän ja Tietolan alueen ideasuunnitelma, kaavaluonnos ja rakentamistapaohjeet
 Riihimäen Peltosaaren alueen korttelisuunnitelmia
 Someron Lämpökeskuksen asemakaava
 Someron korttelin 1032 asemakaava
 Euran kunnan yleiskaavallinen tarkastelu
2011Valkeakosken Sointulan alueen ja keskustan itäisen sisääntulotien ideasuunnitelma
 “Taivaanranta”, Nastolan Kuraston alueen ideasuunnitelma
 Riihimäen Peltosaaren alueen viitesuunnitelma
 Someron Kultelan osayleiskaava-alueen luontoselvitys
 Intuitiivinen matka, Russell Edsonin runoja, kirjankansi, Savukeidas
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2011
2010Talo Heino arkkitehti- ja pääsuunnittelu, Itätuulentie 12 A, Helsinki
 Alustava tiesuunnitelma, Hämeen härkätie, Somero.
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2010
 Euran Kiperin alueen ideointi ja asemakaavasuunnittelu
 Euran urheilutalon korttelin asemakaavamuutos
 Euran Pankkilan korttelin asemakaava
2009Ruoritie 6, Omakotitalon peruskorjaus ja sisustussuunnittelu, Helsinki
 As. Oy Korpisola I, kattoremontin rakennusaikainen valvonta, Espoo
 As. Oy Jääkärinkatu 11 parvekeremontti
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2009
2008Launosten päiväkoti, Loppi
 Jääkärinkatu 11, Helsinki. Asuinkerrostalon parvekeremontin pääsuunnittelu
 Karhunsydän, Koukonkujan korttelisuunnitelma, Luistarin alue, Eura
 Korpimaa 6 A, Espoo. Paritaloyhtiön kattoremontin pääsuunnittelu ja valvonta
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2008
2007Someron kaupungin, Kultelan alueen yleis- ja asemakaava (180 ha)
 Euran Sorkkisten alueen asemakaava (110 ha)
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2007
 Tuulipalloinstallaatio, Norråkern, Espoo
2006Terassitalokorttelin luonnossuunnitelma, Yhdystie, Eura
 Revontuliseinämä, Ravintola Siberian julkisivusuunnitelma, Saariselkä
 Välivuodenaikojen talo, Saariselkä, Ivalo
 Euran keskustan (Yhdystien varren) asemakaava
 Viimeinen ranta – Sampo 1 asemakaava, Hämeenlinna
 Humppilan liikekeskustan (Koiviston alueen) asemakaava
 Silmu-paikkojen ideasuunnitelma, Yhdystie, Eura
 Arkkitehtuuria edeltävä alue, taidenäyttely, Galleria Jangva, Helsinki
 Avaruusinstallaatio, Phobos, Aurinkokunta
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2006
 Eteläisen valon talo – omakotitalon laajennussuunnitelma, Ivalo
2005Vanhainkodin laajennussuunnitelma (Hirsinummi Oy), Lieto
 Saaret ja virta, Hämeenlinnan läntisten kaupunginosien osayleiskaava ja Sammon alueen asemakaavarunko
 Väripylväikkö, ympäristötaideteos, Ruoholahti, Helsinki
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2005
 Kellaritilan muutossuunnitelma, Akatemiantie 10, Vantaa
 Intuitiivinen matka -Russell Edsonin runokokoelman kansi, Nihil Inter
 Pyöräilyn ilo –seinämaalaus, Eerikinkatu 35 C, Helsinki
 Päihderiippuvaisten hoitokoti, Lepsämänjoentie 29, Espoo
2004Tammelan Liesjärven alueen yleiskaava
 Hehkuva julkisivu, Ruandla, Raastuvantori, Rauma
 Uni-installaatio Kuusamon Pyhävaaran huipulle
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2004
2003Elastinen Reception-tila & Keittiö, Nuorisoasiainkeskus, Helsinki
 Prismakiikari, sisustussuunnitelma, Pohjoiskaari 6 A 23, Helsinki
 Lumihiutaletalo, Friisilä, Espoo
 Laamannin käyntikortit, Rovaniemen käräjäoikeus
2002Pohjoisen valon talo, loma-asuntosuunnitelma, Kota-Maura, Inarijärvi
 Sentrifugi, saunasuunnitelma, Kvarnholmen, Tukholman saaristo
 Nostettu talo, loma-asuntosuunnitelma, Joroinen
 Minä, säveltäjä I-II, kirjankansi, Summa
 Valmennuskurssi arkkitehtiosastolle 2002
 Sadetutkimus, Ristiina
 Aurinkotuulikangas, Merimiehenkatu 32 A 10, Helsinki
2001Textstream Oy:n ja Magenta Sites Oy:n sisustussuunnitelma, Helsinki
 Omakotitalon laajennussuunnitelma, Viherlaakso, Espoo
 Painottomuus-1: tuuli -näyttely, Gallerie Skarpans, Maarianhamina
 Tuuli-Installaatio, Maarianhamina  (Apuraha: Oskar Öfflunds Stiftelse)
2000Ateljeetalosuunnitelma, Kvarnholmen, Tukholman saaristo
 Tasapainoperformanssi: Haavepeli, Sampu, Huittinen
 Kerrostalon ullakkotilan muutossuunnitelma, Helsinki
 Inzonic – Painoton Talo, tutkimusprojekti
1999Asuinhuoneiston muutossuunnitelma,  Rovaniemi
 Päärakennuksen muutossuunnitelma, Rantakatu 26, Raahe
 Kesäasunnon muutossuunnitelma, Samppaantie, Turku
1998 –Paritalosuunnitelma, Rantakatu 26, Raahe
 Installaatio : Suoinstrumentti, Vaskosuo, Angeli
 Muunneltava esiteteline, Suomenlinna
 Huonekaluja To the Point multimediatoimistoon, Helsinki
Sulje

​1. Sija
”Samppalinnan tähti”, Turun Sepänkatu 1:n korttelin tontinluovutuskilpailu, 2019
Kilpailun järjestäjä: Turun kaupunki, asiakas: Turku-rakennus Oy ja Prestobella Oy

1. Sija
”Bumble-bee”, Järvenpään Lepolan alueen tontinluovutuskilpailu (osa-alue 3), 2018
Kilpailun järjestäjä: Järvenpään kaupunki, asiakas: Varte Oy

1. Sija
Helsingin Käpyläntie 7:n tontinhakukilpailu, 2018
Kilpailun järjestäjä: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, asiakas: Varte Oy

1. Sija
Turun Pryssinkuja 1:n tontinluovutuskilpailu, 2017
Kilpailun järjestäjä: Turun kaupunki, asiakas TVT-asunnot Oy

1. Palkinto
”EMI, Vartiosaari, Asumista kaikille! ARA-suunnittelukilpailu, 2016
Kilpailun järjestäjä: ARA ja Helsingin kaupunki

1. Palkinto
”Kenno”, Akaan Toijalan keskustan suunnittelukilpailu, 2015
Kilpailun järjestäjä: Akaan kaupunki

1. Palkinto
”Vesireittejä”, Mikkelin Satamalahden alueen kansainvälinen kaksivaiheinen ideakilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Mikkelin kaupunki

1. Sija
”Meren Suvereeni”, Espoon Finnoon Metrokeskuksen tontinluovutuskilpailu (osa-alue 2), 2013
Kilpailun järjestäjä: Espoon kaupunki, asiakas: Skanska Oy

1. Palkinto
”Krokotiili”, Lahden Radanvarren kansainvälinen ideakilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Lahden kaupunki ja Renor Oy

1. Palkinto (kutsukilpailu)
”Oikotie”, Kouvolan keskustan ideakutsukilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Kouvolan kaupunki

1. Palkinto (kutsukilpailu)
“Aarrekartta”, Sipoon Jokilaakson kutsukilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Sipoon kunta

1. Palkinto (kutsukilpailu)
“Taivaanranta”, Nastolan Kuraston alueen kutsukilpailu, (84 ha, 70 000 ke-m2), 2011
Kilpailun järjestäjä: Harald Relander, Lahti

1. Palkinto
“Viaggio”, Euran Kauttuanmetsän alueen laaja ideakilpailu, 2011
Kilpailun järjestäjä: Euran kunta

1. Palkinto
”Neljän sukupolven kaupunki“, Orimattilan Hennan alueen kansainvälinen ideakilpailu, 2010
Kilpailun järjestäjä: Orimattilan kaupunki ja SRV Oy

1. Sija
”MicMac”, Kaarningon alueen tontinluovutuskilpailu, 2016
Kilpailun järjestäjä: Turun kaupunki, asiakas: Prestobella Oy

1. Sija (kutsukilpailu)
”Harjanne”, Lohjan Paloniemen alueen ideasuunnitelma, 2014
Ideasuunnitelmien tilaaja: Lohjan kaupunki

1.Sija (kutsukilpailu)
Mikkelin kaupunkikeskustan täydennysrakentamisen suunnittelun kutsukilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä/ideasuunnitelmien tilaaja: Mikkelin kaupunki

1.Sija (kutsukilpailu)
”Sirkus”, Lopen Launosten päiväkodin suunnittelukilpailu, 2008
Kilpailun järjestäjä/työn tilaaja: Lopen kunta

1. Sija (kutsukilpailu)
“Lehti”, Euran keskustan (Yhdystien varren) ideakilpailu, 2005

2. Palkinto
”Water Shuttle”, Europan suunnittelukilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Europan

2. Palkinto (kutsukilpailu)
”Copperfield”, Naantalin keskustakortteleiden ideakilpailu, 2013
Kilpailun järjestäjä: Naantalin kaupunki

2. Palkinto
“Kalliosaari”, Riihimäen Peltosaaren yleinen ideakilpailu, 2011
Kilpailun järjestäjä: Riihimäen kaupunki

3. Palkinto
”Exlibris” Sastamalan keskustan yleinen ideakilpailu, 2018
Kilpailun järjestäjä: Sastamalan kaupunki

3. Palkinto
Seinäjoen Törnävän alueen ideakilpailu, 2017
Kilpailun järjestäjä: Seinäjoen kaupunki

3. Palkinto
”Haavi”, Pietarsaaren Siikaluodon alueen yleinen ideakilpailu, 2015
Kilpailun järjestäjä: Pietarsaaren kaupunki ja Componenta Oy

3. Palkinto
”Sormuskello”, Vaasan Raviradan alueen ideakilpailu, 2014
Kilpailun järjestäjä: Vaasan kaupunki

3. Palkinto
”Silmu”, Varkauden Kämärin alueen ideakilpailu, 2010
Kilpailun järjestäjä: Varkauden kaupunki

Lunastus
”Hevosenkenkä”, Kangasalan Lamminrahkan alueen aatekilpailu, 2009
Kilpailun järjestäjä: Kangasalan kaupunki

Lunastus
”Hermo”, Kuopion Mölymäen alueen yleinen ideakilpailu, 2015
Kilpailun järjestäjä: Kuopion kaupunki

Lunastus
”Ekspertti”, Hyvinkään Hangonsillan alueen ideakilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään kaupunki

Lunastus
”One”, Jyväskylän Kankaan alueen yleisessä ideakilpailu, 2012
Kilpailun järjestäjä: Jyväskylän kaupunki

Kunniamaininta/ 2. sija
”All right!”, Hämeenlinnan Linja-autoaseman korttelin tontinluovutuskilpaiul, 2017
Kilpailun järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki, asiakas: Lemminkäinen Oy

Kunniamaininta/ 2. sija
”Genesis”, Hämeenlinnan Engelinrannan alueen suunnittelukilpailu, 2014
Kilpailun järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki, asiakas: Lemminkäinen Oy

Kunniamaininta/2.sija
“Kuutamotalot”, Hyvinkään Kuutamotien alueen tontinluovutuskilpailu, 2007
Kilpailun järjestäjä: Hyvinkään kaupunki, asiakas: NCC Oy

Kunniamaininta/2.sija
“Leonardo”, Hämeenlinnan Poltinahon alueen tontinluovutuskilpailu, 2007
Kilpailun järjestäjä: Hämeenlinnan kaupunki, asiakas YH-Suomi Oy

Kunniamaininta
”Korento”, Joensuun Penttilän alueen asemakaavallinen ideakilpailu, 2002

Sulje

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Lorem ipsum dolor sit amet, sollicitudin in erat suspendisse donec, lorem aliquam neque varius adipiscing in, fames sapien eget tincidunt luctus, aenean venenatis consectetuer gravida feugiat turpis imperdiet, vel et rutrum dolor ridiculus pharetra mollis. Cum auctor ligula. Fusce eu, odio imperdiet, suscipit accumsan pellentesque ultricies, ac libero nunc porta erat, orci tortor amet. Massa massa at pellentesque lobortis, fringilla suscipit ultrices nunc tellus sodales scelerisque.

Verkkosivumme käyttää evästeitä saadaksesi parhaan käyttökokemuksen. Jatkaessasi sivuston käyttöä hyväksyt evästeet. Lue lisää